10/13/10

NEW

No time for new beats today, but heres one from Sunday!

  10102010 CLARKF-BRETTEROPP77 by CLARKF84

10/12/10

Tonights work.

Didnt find any samples I liked tonight. So heres an easy fun Absynth beat for you all.
http://soundcloud.com/clarkf84/12102010-clarkf-foundit90


  12102010 CLARKF-FOUNDIT90 by CLARKF84

9/2/10

Viktig beskjed.

http://www.youtube.com/watch?v=sSYXrWIA618&feature=channel

Enda så vanskelig planetens situasjonen er blitt, finnes det en dypere mening med det hele.
Menneskeheten må lære hvordan vi kan bli ansvarlige vesen, på individuelle plan, som deretter reflekteres til planeten i sin helhet.
Det må også huskes, at de fiendlige energiene som påføres oss, har vaert nøye planlagt og utført over eoner i sekvensiell tid.
Menneskeheten har blitt brukt som bønder i et sjakkspill som inneholder flere “power plays” enn det tredimensjonale sinnet kan begripe.
Dette tildeler derimot ikke menneskeheten en uviktig rolle.

Den bevisste bevisstheten ligger på toppen i skapelsens “haug”, og skal ikke taes lett på.
Men, det gjelder for denne samme selvbevisste bevisstheten og bli oppmerksom på seg selv og dens formål, gjennom tjente erfaringer fra selvmanifisterte situasjoner, basert på “Law of Attraction”.
Offerroller tiltrekker oss vonde situasjoner, som siden blir erfart fra flere sider til den selvbevisste bevisstheten ser håpløsheten i en slik oppførsel og fjerner seg fra den på egenhånd.
Selv om dette er vanskelig å akseptere, er det Sannheten, og selve grunnstenen i det forestående scenario.

Det forstås at urettferdig innflytelse har blitt påført. Men, enkelt sagt har leksjonene blitt mer og mer ekstreme for å frembringe nødvendige realiseringer, for i det minste en liten del av de erfarende, selvbevisste bevissthetsenheter, mennesket.

Hvor i denne beskjeden er det oppmuntrende ord?
Vi kan kun foreslå at “bakkemannskapet” leser tidligere beskjeder gitt i “Handbook for the New Paradigm”, og dens oppfølgere, hvor klare retningslinjer blir gitt.

Dette er det siste “wakeup call”.
La det bli tatt seriøst!

I tiden som skal erfares av menneskeheten nå når selve tiden saktes ned,  er det nødvendig at de av dere som nå vet, begynner og fokusere på hva man kan kalle “å holde fortet”.
Ettersom kaoset øker, er det viktig at det finnes de som kan holde fokus og balanse når nedsmeltingen virkelig begynner.

Selv om det kan virke som alt er tapt, er det standhaftigheten til de få som vil avgjøre akkurat hvor mye kaos og lidelse som vil oppleves.
Det kan virke som det er lite poeng i å gjøre dette, men det er kritisk at de som kan, gjør det.

Og hva betyr egentlig dette?
Det betyr at disse menneskene må holde visjonen (tanken/følelsen) av en tilkobling til Skaperens plan.
At vi kjenner til planen, er ikke nødvendig. Heller ikke at vi har en absolutt mening om en slik plan i det hele tatt eksisterer. Jeg kan forsikre deg om at det gjør den.
Uansett hvor vanskelige omstendigheter, vil Skaperens plan manifisteres.
Den vil mest sannsynelig ikke utføres som planlagt av de som har jobbet med planen gjennom mangfoldige generasjoner, men den vil helt positivt skje.

Mens tid i den tredje dimensjonen fortsetter å passere dag etter dag, i dimensjonen hvor det ikke finnes noen tid...

www.nohoax.com
Google: George Green, New Swirled Order, Disclosure Project, David Icke

6/12/10

Posters by Joakim Nilsen.

Clark F & L Doy drawings. I think these turned out awesome, massive skills Joakim..!!